Terminy realizacji

  1. Terminy realizacji zleceń dla poszczególnych produktów podane są bezpośrednio na stronie przy danej pozycji.

  2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji zlecenia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zleceń, które wpłynął do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji zlecenia jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.