Jak przygotować projekt?

Spady

Wszystkie obiekty kończące się na krawędzi cięcia należy wyciągnąć poza nią na odległość 2mm z każdej strony, stąd wielkość projektów musi być większa o 4mm (po 2mm z każdej strony).   

Linie

Minimalna grubość linii to 0,25pkt (0,088mm).

Fonty 

Minimalna wielkość użytej czcionki  6pkt. Wszystkie fonty w projekcie muszą być zamienione na krzywe.  Tło  Kolor - tylko skala CMYK w każdym rodzaju grafiki. 

Przejścia tonalne Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy. Rozdzielczość  Zdjęcia i grafiki rastrowe należy przygotować z rozdzielczością 300DPI w skali CMYK. Pliki Prace przyjmujemy w pliku .PDF (z ustawieniami drukarskimi). Projekty powinny być przygotowane na szablonach, które można znaleźć przy opisie danego produktu. Teksty zamienione na krzywe lub czcionki dołączone do pliku, przestrzeń robocza CMYK.  W przypadku zamówienia kilku rodzajów należy każdą pracę zapisać w oddzielnym pliku.

Uwagi dodatkowe

Ze względu na możliwości niewielkich przesunięć w trakcie cięcia należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności. Kolory projektu na wydruku z drukarki kolorowej, jak i na ekranie monitora mogą ze względu na technologię odbiegać od gotowego produktu.